Open kantoorlandschappen en Privacy

Open kantoorlandschappen en Privacy

De laatste tijd veel mee te maken gehad en merk dat er veel vragen zijn dus tijd voor een Blog!

OPEN KANTOORLANDSCHAPPEN EN PRIVACY

Open kantoorlandschappen en privacy lijken niet een combinatie die voor elkaar gemaakt zijn. Maar is dat wel zo? In deze blog duik ik er op in vooral op de combinatie en de voor- en nadelen ervan.

Natuurlijk weten jullie als lezers van deze blog wel wat een kantoorlandschap is, dat hoef ik dus niet uit te leggen, toch? Oké, voor de andere lezers onder ons: een kantoorlandschap is een manier van inrichten waarbij grote ruimten qua routing en layout zodanig zijn gekozen dat een optimale communicatie ontstaat.

Het is een stuk lastiger om privacy te definiëren, er zijn namelijk vele varianten. De vorm van privacy waar ik in deze blog op focus is: Het alleen kunnen zijn met anderen. Oftewel: Een (werk-)situatie die je in staat stelt om zowel gezelschap als afzondering te vinden. En daar ligt het probleem: Wordt er bij de keuze voor een open kantoorlandschap voldoende rekening gehouden met de individuele keuze van de werknemers?

Mijn ervaring is dat vaak een (open) kantoorlandschap wordt gecreëerd met een eenzijdige visie, namelijk die van de werkgever. Er wordt met zorg gekeken naar manieren op zoveel mogelijk ruimte te geven voor open communicatie op de werkvloer. Op zich goed te begrijpen, zij zijn nou eenmaal diegene die betalen. Echter is het voor een werkgever van belang dat zijn werknemers optimaal kunnen functioneren om het beste rendement te genereren. Gebrek, of een gevoel van gebrek, aan privacy zal dit rendement natuurlijk niet bevorderen.

  • Een erg interessant stuk die ik iedereen aanraadt over kantoortuinen en psychologische effecten: http://www.omgevingspsycholoog.nl/kantoortuin/  Leuke blog door Joren van Dijk.

Oplossingen zijn er gelukkig ook!

* Allereerst is het opdelen van de kantoortuin in zones een goede investering op de privacy. Door rustige zones (mensen die vaak en lang geconcentreerd dienen te werken) af te scheiden van dynamische zones voorkom je dat werknemers in rustige zones betrokken worden bij de dynamiek. Dit stelt hen in staat rustiger en geconcentreerder te werken waardoor een vorm van privacy wordt ervaren.
* Door (sommige) werkplekken te omsluiten met wandpanelen zoals die van http://buzzi.space.nl blokkeer je het zicht op collega werknemers waardoor deze stimuli niet meer zichtbaar is. Hierdoor hebben medewerkers minder het gevoel dat anderen hen (kunnen) bekijken en daarmee neemt de ervaren privacy toe.                                                                                                                                                          * Een zonering toepassen worden om bedrijfsprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld het strategisch plaatsen van: *Magneetfuncties (als pantry’s, printerhoeken of koffieapparaten) om zo ontmoetingen te bevorderen,* Personen, teams of afdelingen om onderlinge communicatie door nabijheid te bevorderen of * afdelingen binnen een logistieke keten, om zo werkprocessen efficiënt uit te kunnen voeren (Hofkamp & van Meel, 2013).                                                                                                                                        * Als vierde oplossing zijn er ook akoestische oplossingen aan te dragen. Voor meer info hierover verwijs ik graag naar de vorige blog over Lawaai in de kantoortuin. ( https://www.facebook.com/groups/ondernemersfryslan/permalink/383226621849532/ )

Privacy is dus wel degelijk te reguleren door in actie te komen. Zelfs de kleinste verandering kan een groot positief effect hebben. Ga ermee aan de slag!

Mocht u na deze blog vragen hebben dan ben ik uiteraard beschikbaar 😉

Fijne groet en veel privacy gewenst!!

Ruben Baarsma